Annica Bolin (fd Eklund)

Fluid Art, Vedic Art och Encaustic ArtLergöksvägen 8, 694 96 ÅSBRO

070 545 35 07
annica@mbolin.se


Mitt måleri är en resa,
en skapande process där jag synliggör mitt inre.
När jag målar glömmer jag tid och rum då finns bara här och nu.
Mitt uttryck kommer ofta i form av abstrakta motiv,
det är spännande när de utvalda färgerna flyter i varandra och
bildar mönster som jag sedan skapar vidare utifrån.

I det abstrakta kan du som betraktare gå på upptäcktsfärd och utifrån ditt perspektiv så kan du upptäcka helt andra saker i mina målningar än vad jag gör.
Jag tar gärna del av vad du upptäcker i mina målningar.