Barbro Nyblom


Keramik   Betong 

Drejat av Barbro 

Keramik till nytta & Glädje

Drejat av Barbro  Keramik till nytta & Glädje
Kavelbäck Mellan Nykyrka & Medevi

Jag jobbar främst med Keramik, både lergods och stengods.
Främst bruksföremål. Jobbar även en del med betong, då som bord &bänkar.