____________________________________________________________________________________________________

Margaretha P Elfstrand

Medlem i SK Svenska Konstnärsförbundet
ansluten till BUS, Bildupphovsrätt i Sverige
SvK Svenska Konstnärer.seKonstkvarteret.

Akvarelle - Akryl -Gouache

Ateljé/bostad:

Israndsvägen 4,Mjölby,

Utställning/bostad:

 Kagensvägen 111, Västanvik,
591 97 Motala

Kontakt: m.p.elfstrand@gmail.com

www.mpe-art.se

mobil: 070 301 82 23

Bildkonstnär med egen ateljé.

Har visat mina verk på utställningar i Sverige och deltagit i utställningar internationellt,
Frankrike, Italien och kommer att delta i Schweiz till sommaren 2019.
Har fått kulturstipendier och utmärkelser från Italien.

Mitt bildspråk är till formen oftast abstrakt. Inspireras av naturen, upplevelser och inre reflektion ger avtryck i mina bilder.

Jag vill i mina målningar ge betraktare möjlighet att kliva in i målningen/ drömma sig bort ett ögonblick och uppleva färg/form glädje ett ögonblick.

Jag målar i olika teknik och material.

Aktuellt: April 2019.Deltar i Bologna, Italien Galeria de Marchi 30/3-11/4Göteborg , Galleri Engleson 6/4-11/4London,  the Royal Opera Arcade Gallery 21/4- 27/4Mjölby, Norrgårdens utb.centrum 1/4-29/4