____________________________________________________________________________________________________

Margaretha P Elfstrand

Medlem i SK Svenska Konstnärsförbundet
och BUS, Bildupphovsrätt i Sverige

Akvarelle - Akryl -Gouache

Ateljé/bostad:

Israndsvägen 4,Mjölby,

Utställning/bostad:

 Kagensvägen 111, Västanvik,
591 97 Motala

Kontakt: m.p.elfstrand@gmail.com

www.mpe-art.se

mobil: 070 301 82 23

Representerad på egna utställningar och samlingsutställningar.
I mitt målande av bilder använder jag mig av olika material och tekniker. Mitt bildspråk är oftast abstrakt till formen.  Inspiration hämtar jag från naturen och närmiljön. Upplevelser och inre reflektion gör avtryck i mina bilder.

< src="http://www.nvbof.se/static/" alt="" class="object-18810" />