Den Digitala Konstrundan:Se Titel, Storlek och pris på mina målningar.Gunilla Pettersson


Måleri  Akvarell 

Collage

Jag söker mig ofta ut i naturen som ger både
inspiration och avkoppling. Måleriet fyller ett behov hos mig att uttrycka, undersöka och tydliggöra olika företeelser i livet