Gunilla Pettersson


Måleri  Akvarell 

Collage

E-post: goran.gunilla@gmail.com Hemsida: www.svenskakonstnarer.se/

galleri/Eliza

Jag söker mig ofta ut i naturen som ger både
inspiration och avkoppling. Måleriet fyller ett behov hos mig att uttrycka, undersöka och tydliggöra olika företeelser i livet