Kerstin Loxbo Bergfeldt

måleri

Kvarnhagsvägen 7, 696 31 ASKERSUND
073 986 19 31
kerstin.loxbo.bergfeldt@gmail.com

Oändliga möjligheter.... och begränsningar,
utmaningar att utforska i färg och form. I olika material och tekniker. En kamp mellan fantasi och verklighet, mellan det konkreta och abstrakta. En kamp.... och en glädje.