Lena Å Nordstedt

Måleri  Akvarell  Installation

Rydhem, ryd 10
591 97 Motala 
0141-22 11 13 / 076 282 31 13 
lenanordstedt@hotmail.com

När jag gör
bilder, blir det oftast akvarell. Det är lycka och mysterium. Men jag gör också gärna "nytt" och "annat" av det som finns omkring mig. Det är i naturen jag hämtar min inspiration, och där det känns som mest "hemma". Mossor, gräs, grenar och löv, fjädrar, papper och tyger, blir kronor, kransar, figurer och funderingar. Helst vill jag att allt jag gör, precis som jag själv en gång, kan gå tillbaka till naturen utan att vålla skada.