Lennart Mossberg

Måleri

Tallvägen 9, 694 60 Åsbro,

070 321 73 54

knutlennartmossberg@gmail.com