Stefan Gustafsson

Måleri Akvarell  

Kungsgatan 11, 702 11 Örebro
Ateljé:c/o VAP, Ribbingsgatan 11
703 63 Örebro 
Telefon: 070 692 55 10 

stef.gustafsson@telia.com

www.stefan-gustafsson.se
 Eftersom jag sedan tonåren är fågelskådare, målar jag oftast akvareller med fågelporträtt. Gråhäger, sångsvan och en nyfiken kråka hör till de fåglar som jag gärna visar upp. 
Mina akvareller är inget försök att göra exakta avbildningar av fågelarterna. Mitt mål är att måla fåglarna som individer och visa upp deras personlighet. Fåglar av samma art ser inte alla likadana ut utan en del ser snälla ut, andra har ett mer elakt uttryck. 
Jag försöker lyfta fram deras särdrag.