Karin Mårtensson

Måleri

Nedra Lid Södra 31
591 97 Motala
www.karinmartensson.se
mail@karinmartensson.se


Om mig själv och mitt målande:

"Med naturen som ett behov och en botten i mitt skapande blandar jag fantasi med verklighet, i ett försök att påminna om villkoren för vår existens. 

Jag målar i akryl på blandat material, oftast på duk. Då färger bär på känslan i tavlan så startar målandet där. Sedan fortsätter letandet efter slutpunkten genom tunna lager på lager, innan det sista motivet och finishen kommer på plats. 

Medlem i Svenska konstnärsförbundet och Nvbof.

Min ateljé är öppen året runt för besök. Ring innan så jag säkert är på plats!
Välkomna!