Varukorgen är tom

Om NVBOF

Norra Vätterns Bild & Formkonstnärer

En öppen förening för aktiva utövande konstnärer/konsthantverkare Föreningens ändamål är att verka för bildens och formkonstens självklara plats i samhället! Ett medlemskap innebär att aktivt delta i detta arbete. Vi är cirka 140 medlemmar. En del av oss har konsten/konsthantverket som huvudinkomst medan andra har olika yrken bredvid eller kanske ett stort fritidsintresse. På hemsidan kan man följa föreningens arbete, men även på facebook.com/NVBoF.Konstrunda.

Föreningens syfte är att skapa kontakt och samverkan för att stärka den enskilde konstutövaren i ett ofta ensamt och utsatt yrke eller verksamhet. Tillsammans i föreningen skapar vi forum för gemensamma aktiviteter och verkar för fortbildning och utveckling av medlemmarna som konstutövare. Föreningens ändamål är att verka för Bildens och Formkonstens självklara plats i samhället! Ett medlemskap innebär att aktivt delta i detta arbete. Vi är cirka 140 medlemmar. En del av oss har konsten/konsthantverket som huvudinkomst medan andra har olika yrken bredvid eller kanske ett stort fritidsintresse. På hemsidan kan man följa föreningens arbete, men även på facebook.com/NVBoF. Föreningen arrangerar en årlig Konstrunda.