Varukorgen är tom

Lina Niklasson 

stipendiat 2019

M O T I V E R I N G
Norra Vätterns Bild & Formkonstnärer  har beslutat att tilldela  Lina Niklasson 2019 års stipendium för unga vuxna. Stickningen som teknik kom till Europa från Främre Orienten på 1200-talet och nådde Sverige i slutet av århundradet men slog igenom först på 1600-talet. Innan dess användes en teknik som kallas för nålbindning. Den danska författaren Kirsten Hofstätter introducerade på  70-talet den textila antiauktoritära stickning som hon kallade ”Hönsestrikk”. Hon gjorde det i opposition mot de starka traditioner som fanns när det gällde t ex mönster och färger  och vad som ansågs vara god smak.  Namnet var ett feministiskt svar på den mansdominerade politiska tidskriften ”Hanegal”. Den tråden har snappats upp av Lina Niklasson, punkstickaren som med starkt driv använder stickningen som en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.  Lina använder en traditionellt kvinnlig ”mjuk” teknik för att uttala viktiga tankar om bl a feminism, klimat och miljöfrågor. Med sina vackra och färgglada tröjor kan hon locka oss till diskussion i tunga politiska ämnen.  Lina gör en värdefull insats både genom att bevara en gammal textil teknik och genom att utveckla den textila konsten som uttrycksform i modern tid.

LINA NIKLASSON 24 år, född och uppvuxen i Motala, har
tilldelats Norra Vätterns Bild & Formkonstnärers stipendium 2019

Lina gick estetisk linje med inriktning på speldesign ochfortsatte sedan på Linköpings universitet där hon 2018 avslutade sina studier på programmet för Slöjd, hantverk och formgivning. Hon gör nu sitt slutarbete på kursen Att skriva om samtida konst som hon läser på Umeå universitet.

Lina har vid två tillfällen kommit på andra plats på Ung Konst, Motala och 2018 tilldelades hon stipendium från Liljesonska stiftelsen. Helt nyligen visade Lina sina alster på Hemslöjden i Linköping och inspirerade besökarna med sin punkstickning under Hemslöjdens dag.

Den som vill följa Lina kan göra det på www.punkstickning.com och på Instagram där hon har ett konto under namnet @punkstickning.