Varukorgen är tom

Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer 

En öppen förening för aktiva, utövande konstnärer/konsthantverkare

Möt våra medlemmar

Bildkonst

Grafik

Glas

Textil & skinn

Fotografi

Keramik

Konceptkonst & offentlig

Trä & metall

Böcker

Skulptur

Bildkonst
Böcker
Fotografi
Glas
Grafik
Keramik
Skulptur
Textil / skinn
Trä/Metall
Föreningens syfte är att skapa kontakt och samverkan för att stärka den enskilde konstutövaren i ett ofta ensamt och utsatt yrke eller verksamhet. Tillsammans i föreningen skapar vi forum för gemensamma aktiviteter och verkar för fortbildning och utveckling av medlemmarna som konstutövare. Föreningens ändamål är att verka för Bildens och Formkonstens självklara plats i samhället! Ett medlemskap innebär att aktivt delta i detta arbete. Vi är cirka 140 medlemmar. En del av oss har konsten/konsthantverket som huvudinkomst medan andra har olika yrken bredvid eller kanske ett stort fritidsintresse. På hemsidan kan man följa föreningens arbete, men även på facebook.com/NVBoF. Föreningen arrangerar en årlig Konstrunda.