Varukorgen är tom

Stipendiat 2016

Tara Herö Wide

Norra Vätterns bild- och formkonstnärer har beslutat att tilldela 2016 års
stipendium för unga vuxna till Tara Herö Wide.

Tara beskriver hur bild och illustration var en självklar del i hennes uppväxt. Så småningom växte en längtan fram att kunna uttrycka sig även skriftligt för att förmedla en berättelse. 
Detta har nu utmynnat i ett barnboksprojekt om  att känna sig nöjd med sig själv och utanförskap. Illustrationerna med vackra naturskildringar skänker trygghet till läsaren trots ett allvarsamt ämne. Att starta ett bokprojekt som inkluderar både text och bild kräver både mod och målmedvetenhet och vi ser en stark vilja att fullfölja detta och fortsatt ägna sig åt kreativt skapande.
Tara är mitt uppe i färdigställandet av sin bok och Norra Vätterns bild- och formkonstnärer vill härmed ge möjlighet till fortsatt skapande och vill genom stipendiet uppmuntra pågående och fortsatta projekt.