Varukorgen är tom

Stpendiat 2014

Adam Hamid Norén

Motivering:
Norra Vätterns bild- och formkonstnärer har beslutat att tilldela 2014 års konststipendium för unga vuxna till Adam Hamid Norén.

Adam beskriver hur hans tidiga utbildning på Waldorfskola präglat hans liv och skapande; ”att kunna jobba praktiskt och att arbeta i grupp och ta hänsyn till varandra. Att inte konkurrera ut andra människor utan att växa tillsammans”.
Adam visar i sina arbeten prov på lyhördhet för andra människors tankar och känslor. I hans ”skräckfilm” ser vi samspelet mellan musik och rörlig bild, där ibland helt abstrakta sekvenser tillsammans med musiken förmedlar omedelbar spänning och olustkänsla. Detta blir ett samspel med betraktaren som även lockar fram känslor ur dennes undermedvetna.
Adam visar på olika uttryckssätt i sitt skapande genom foto, skulptur och film.

Han är mitt uppe i nästa filmarbete och Norra Vätterns bild- och formkonstnärer vill härmed ge möjlighet till fortsatt skapande och vill genom stipendiet uppmuntra pågående och fortsatta projekt.

Artikel  i NA