Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer 

en öppen förening för aktiva, utövande konstnärer/konsthantverkare


Föreningens syfte är att skapa kontakt och samverkan för att stärka den enskilde konstutövaren i ett ofta ensamt och utsatt yrke eller verksamhet.

Tillsammans i föreningen skapar vi forum för gemensamma aktiviteter och verkar för fortbildning och utveckling av medlemmarna som konstutövare.

Föreningens ändamål är att verka för Bildens och Formkonstens självklara plats i samhället! Ett medlemskap innebär att aktivt delta i detta arbete.

Vi är cirka 140 medlemmar. En del av oss har konsten/konsthantverket som huvudinkomst medan andra har olika yrken bredvid eller kanske ett stort fritidsintresse. 

På hemsidan kan man följa föreningens arbete, men även på facebook.com/NVBoF.  Föreningen arrangerar en årlig Konstrunda.