Ingrid Schöön Holmberg 

ställer ut på BlandArt , Lilla Galleriet i Rådhuset , Söderköping
9-15 juli.  Öppet varje dag 12-18  Välkommen !