Åse Högström

Illusionsmåleri

 Dekorationsmåleri 

Collografi

Måleri

Zebra Form illusionsmåleri
Dansby gård 2,
 591 97 Motala
Telefon: 0708-86 32 40  zebraform@telia.com www.zebraform.se

  

Driver Zebra Form illusionsmåleri. Klassiskt och modernt
dekorationsmåleri, ådring & marmorering i bostäder och offentliga miljöer. Målar även på duk, möbler och trycker collografi.
Min målsättning är att skapa miljöer där människor trivs och mår bra. Jag arbetar mycket med att finna material och färger som är giftfria, ekologiska utan tillsatser och lösningsmedel. Jag arbetar också mycket med gamla tekniker och material för att bevara kulturarvet. 
Välkommen till min hemsida www.zebraform.se