Greger Johansson

Måleri  Olja  Akvarell  Litografi

Borenshultsgatan 32
591 62 MOTALA
Telefon: ateljé 0141-589 15 
bostad 0141-21 47 34 
mobil 070-343 98 94 
greger.j@telia.com
www.greger-konst.nu
Greger Johansson, naturmålare och skribent har alltsedan sin konstnärliga debut 1974 varit en flitig skildrare av det svenska landskapet med fåglar och andra djur i sina typiska miljöer. 
Akvareller, oljemålningar och litografier som ofta har sitt ursprung i ett omfattande skissmaterial, direkt inför motivet, är de vanligaste uttrycksmedlen.