Hellen P Toivola

GRAFIK, MÅLERI,DIGITALT SKAPANDE

Rospiggetorpet, Ervasteby 348
591 96 Motala 

070-680 06 55

hellenptoivola@gmail.com

www.hellenptoivola.com

Instagram

Ateljé/ tryckeri öppet efter ök.

Inspireras av mina barn, livets krumbukter, den läkande naturen å djuren,återvinning och finurlighet.
Varje stund av kreativitet är en gåva, den bästa gåvan att ge sig själv

Medlem i Svenska Konstnärsförbundet och Örebro Läns Grafikgrupp