Jag söker svar i livet och letar idag efter möjligheterna. 

Under min Masterutbildning i kultur och mediegestaltning konfronterades jag med Tiden. Det förflutna, nuet och framtiden flöt ihop till ett samspel i tillvaron. Jag insåg att när jag levde i nuet, stannade upp och lyssnade fick jag svar på mina frågor. När jag saktade ned tempot, visade sig Tiden äga en osynlig elasticitet. 

Att tid och rum hör ihop blev en självklarhet när jag insåg att jag lever i en obegränsad sfär. Nu fortsätter mitt skapande utifrån mitt inre rum, ett försök till att bli mer närvarande och mer uppmärksam på helheten med livet. Jag förmedlar mina tankar genom min konst och filosofiska texter. 

Besök gärna mina hemsidor och blogg.