HÖSTGLÖD 2012      Tema: ÖVER/UNDER - GÅNG

Deltagande var:

Ulla-Britt Finnman            
Anders Ärlegård
Gun Hildingsson              
Bengt Åke Broström
Ingrid Bergsten
Hellen P Toivola
Anders Holm
Maria Klasson
Ingrid Almquist                
Kerstin Loxbo-Bergfeldt
Lena Köster
Lovisa Nordstedt
Leif O Pehrson
Lena Å - Nordstedt
Anette Nilsson
Ulla-Carin Grafström
Jeanette Håkansson
Göran Karlsson
Christina Agnedotter
Liselott Ström
Anna BergströmPublicitet:

NA - Över eller under på Höstglöd
NA - Ung Stipendiat på Höstglöd

< src="http://www.nvbof.se/static/" alt="" class="object-13220" />