Tommy Jerhammar

Bild-och formkonstnär  
Grafisk formgivare  
Skulptur  Installation
Kråkrisvägen 2
591 55 Motala
0141 548 59 / 070 269 71 44 tommy.jerhammar@icloud.com

 

Utbildad vid Högre Konstindustriella skolan i Göteborg (idag HDK) 1966 – 1970. Diverse teoretiska fortbildningskurser och kurser i olika tekniker och material. 
Medlem i BUS, Konstnärscentrum mitt, Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer och Sten i Älvdalen. 
Tilldelades Motala kulturstipendium 2008. Arbetar med: Separat- och samlingsutställningar, konstprojekt på skolor, arbetsplatser och med ungdomsgrupper, offentliga utsmyckningar, installationer. 
Arbetar även med kulturfrågor, folkbildning, grafisk formgivning.